Viser 1–24 av 50 resultater

DALI-sensorer, Steinel

Steinels sortiment av DALI-sensorer består både av master-sensorer i form av applications controllers (APC) og slave-sensorer (IPD). Samtlige DALI-sensorer fra Steinel er nå oppdatert til den nye DALI-2-standarden.

Man bør notere at såkalte slave-sensorer (IPD) ikke tar imot kommandoer fra masteren, men kun sender informasjon til masteren om tilstedeværelse og lysforhold. En slave-sensor får strøm via DALI-slyngen.

Den nye DALI-2-standarden er utviklet av ledende produsenter av belysningskomponenter, og eies av en uavhengig organisasjon, DiiA. Målsettingen med DALI-2-standarden er kompatibilitet mellom ulike produsenter av DALI-produkter. For at en komponent skal kunne merkes med DALI-2, kreves det at komponenten har gjennomgått tester i samsvar med DiiA med godkjent resultat. Alle godkjente DALI-2-komponenter listes på DiiA sin hjemmeside og er merket med DALI-2 logotype.