Viser alle 4 resultater

Human Centric Lightning – HCL

SKY LUM er en serie av armaturer med Human Centric Lighting (HCL), som er utviklet i nært samarbeid med den nyeste forskningen og de nyeste funnene om lysets påvirkning på mennesket. Forskningen viser at det ikke bare er lysets bølgelengde som påvirker utsondring av kroppens hormoner melatonin, serotonin og kortisol, men også hvilken vinkel lyset treffer øyet, det såkalte omgivende lyset.

HCL Spektrum – lyset fra Skylum har en bølgelengde på 455-490 nm ved 5500 K, hvilket er en forutsetning for å få i gang produksjonen av hormoner i kroppen.

Side-emittert lys – gjør det mulig å skape diskret og effektive belysningsarmaturer. SKY LUM er utformet som en svevende skive, slik at lyset treffer øyet i optimal vinkel.

Helhetsløsning – for styring av SKY LUM anbefaler vi Steinels styresystem LiveLink, som gir mulighet for bl.a. sirkadisk døgnrytme. Vi leverer en helthetsløsning med HCL-armaturer og styring.