Viser 1–24 av 80 resultater

Bevegelsessensor, Steinel.

Bevegelsessensor er først og fremst en sensor for detektering av gående mennesker. Steinel tilbyr mange ulike bevegelsessensoren, der alle er tilpasset for ulike bruksområder. Bevegelsessensorer fra Steinel finnes med tre ulike typer sensorteknologier: IR-sensor (også kalt PIR), HF-sensor (også kalt høyfrekvent sensor) og ultralyd-sensor.

Til utendørsbruk er det vanligvis kun mulig å benytte IR-sensor. En IR-sensor kjenner når et varmt objekt flytter seg fra et av sensorens felt til et annet. Feltet ligger som en vifte ut fra sensoren, og best detektering fås ved bevegelse langs med sensoren. Ved bevegelse rett imot sensoren, forkortes rekkevidden mye (opptil 80 % kortere rekkevidde). Plasser derfor IR-sensoren slik at feltet havner vinkelrett mot antatt bevegelsesretning. Tenk også på at objekter som gjerde, trær, parkerte biler og lignende forhindrer detektering. Det er mulig å enkelt avskjerme en IR-sensor. Et veldefinert detekteringsområde er viktig for best funksjon og energibesparelse.

For innendørsbruk kan IR-sensor, HF-sensor eller ultralyd-sensor benyttes for å registrere bevegelse fra gående personer. Fordelen med bevegelsessensorer av typen HF- eller ultralyd-teknologi er at de har lang rekkevidde og høy følsomhet ved bevegelse rett imot sensoren. Perfekt for korridor, kulvert og andre smale områder. HF- eller ultralyd-sensorer kan også detektere rundt hjørner. HF-sensoren kan også detektere gjennom vegger og andre tynne materialer. Det er derfor ekstra viktig at rekkevidden stilles inn nøye, slik at uønskede detekteringer unngås.

Alle Steinels bevegelsessensorer er utstyrt med integrert skumringsrelé for måling av omgivende lys. Bevegelsessensoren aktiveres først når det omgivende lyset understiger den innstilte lux-verdien.