Viser alle 14 resultater

DALI-2 APC Master

Vi tilbyr to ulike familier av sensorer i DALI-2 APC-utførelse, DALI Plus samt Steinels BT-sensorer. DALI Plus er en tilstedeværelsessensor som kan benyttes i alle rom der det er behov for mer enn en DALI-gruppe, f.eks. klasserom og større forsamlingslokaler. DALI Plus-sensoren behøver bare en DALI-slynge ut til samtlige armaturer. Det gir en enkel og kostnadseffektiv installasjon. Deretter kan det kobles til opptil 64 armaturer, og det er mulig å dele armaturene i tre ulike belysningsgrupper med individuell styring i hver gruppe. I tillegg har den også ytterligere en potensialfri reléutgang som kan kobles til HVAC eller en armaturgruppe for av/på. Sensoren har fire bryterinnganger. Hvis det er behov for å øke sensorens overvåkingsområde, kobler man Steinels IPD slave-sensor direkte på DALI-slyngen.


True Presence, Hallway og HF 360-2 er tre sensorer med integrert Bluetooth-kommunikasjon. De er utviklet og ment for ulike lokaler og områder og har mulighet for trådløs styring av inntilliggende områder, kalt nabosonestyring. Sammen med tilbehøret bryter-enhet PC4 kan man enkelt øke antallet bryterstyrte belysningsgrupper, og det er også mulig å skape belysningsscenarier via bryter-pucken. Som slave-sensorer benyttes Steinels BT IPD slave-sensorer for trådløs kommunikasjon eller sensorer modell DALI-2 IPD (kobles på DALI-slyngen) for trådbunden sammekobling.