Viser 1–24 av 47 resultater

Tilstedeværelsessensorer, Steinel.

For å kunne detektere stillesittende mennesker i f.eks. kontorlokale, konferanserom, klasserom osv, kreves det en sensor med høy følsomhet som også kan registrere små bevegelser som ved arbeid ved en datamaskin. Steinels definisjon av en tilstedeværelsessensor er at sensoren skal kunne detektere bevegelser større enn 15 cm, innenfor det angitte detekteringsområdet. Med en riktig plassert og konfigurert tilstedeværelsessensor fra Steinel, behøver man ikke vifte med armer eller gjøre andre bevisste bevegelser for å unngå slukking av belysningen.

Alle Steinels tilstedeværelsesdetektorer har mulighet for aktiv PÅ/AV-funksjon. Aktiv PÅ innebærer at belysningen må tennes via bryter, men sensoren vil slå av lyset automatisk iht. tidsinnstilling. Denne funksjonen egner seg spesielt godt i klasserom og konferanserom, og bidrar til økt energisparing ettersom lyset ikke alltid behøver å tennes ved korte besøk i rommet. Aktiv AV betyr at lyset vil være av i 4 timer eller fram til man selv aktiverer PÅ med bryter – en fin funksjon ved filmframvisning eller presentasjoner. Funksjonene kan enkelt velges via DIP-bryter på sensoren.

Steinels sensorer er alltid utstyrt med integrert lysmåling, som måler det omgivende lysets nivå. Det innebærer at sensoren kan stilles inn slik at belysningen ikke tennes når det innkommende dagslyset overstiger innstilt lux-verdi. Mange av Steinels tilstedeværelsessensorer kan stilles inn med konstantlys, f.eks. angi et referansenivå på 500 lux, så tar styringssystemet hensyn til innkommende dagslys og dimmer tilkoblede armaturer slik at referansenivået opprettholdes.