Utfasingen av lysrør er i gang. Belysningen vår er fremtidssikret med LED-teknologi

Utfasingen av lysrør er i gang. Belysningen vår er fremtidssikret med LED-teknologi

Fra og med høsten 2023 vil flere typer av lyskildene som er vanlig i dag, fases ut. Dette skjer på grunn av økodesigneforordningen, og fordi unntaket for kvikksølv i lyskilder er opphevet i RoHS-direktivet.

Til tross for at kvikksølv anses som en av de farligste miljøgiftene, har det vært tillatt å bruke i enkelte lyskilder i påvente av mer energieffektive alternativer. Siden 2006 har EU trinnvis faset ut kvikksølv, og bruken er allerede kraftig redusert på grunn av økodesignforordningen. Fra høsten 2023 står T8-lysrørene for tur til å fases ut, og nå er det besluttet at også T5-lysrørene blir forbudt fra da.

Følgende utfasingsdatoer gjelder for de vanligste lyskildene:

 • Kompaktlysrør og T5 sirkel: 24. februar 2023
 • Lysrør T5 og T8: 24. august 2023

Hva skjer etter disse datoene?

Etter disse datoene kan man ikke ta inn nye lyskilder av disse typene på EU-markedet. Produkter som allerede er installert eller lagerført kan fortsatt brukes/selges.

Hvilke alternativer finnes?

 Generelt har vi følgende alternativer:

 1. Erstatt lyskilden med en tilsvarende LED-lyskilde
  Det finnes LED-alternativer til en rekke av lyskildene som blir berørt.
 2. Ombygging av den eksisterende armaturen
  Merk at dette må utføres av kvalifisert person og krever ekstra dokumentasjon. Det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) har regler for dette og utfører tilsyn.
 3. Bytte av armatur
  Dersom belysningsarmaturene er av eldre type (materialer som pæreholdere, koblingsklemmer og kabler er ofte i dårlig stand), så anbefales det alltid å bytte til nye, mer energieffektive armaturer/belysningssystemer med LED.

Kilde: Belysningsbranschen

All vår belysning er fremtidssikret med LED-teknologi.
Kontakt oss for å få hjelp med å bytte ut din belysning.