Parkeringshuset Loket, Katrineholm

Parkeringshuset Loket i Katrineholm, Sverige

I januar 2021 åpnet det nye parkeringshuset Loket i Katrineholm. Parkeringshuset, som ligger på Postgatan 6 like ved jernbanestasjonen, tilbyr nye og forbedrede muligheter for pendlere til å parkere nærme kollektivknutepunkt.

Det nye parkeringshuset har plass til 237 biler og ved parkeringshusets entré finnes det også mulighet for sette fra seg sykkel på et låst områder, med plass til 44 sykler.

Parkeringshuset Loket, Katrineholm

Installert cirka 150 stk

I parkeringshuset er det installert cirka 150 stk. av Steinels armatur 5100 Connect i 5-ledermodell, installert av Oppunda El. Disse lyser opp felles parkeringsområder, påkjøringsramper og biområder. Armaturene er koblet sammen via Bluetooth mesh og er inndelt i flere ulike belysningsgrupper som interagerer med hverandre (nabosone-funksjon).


Connect 5100 fra Steinel er en armatur for bruk i støvete og tøffe miljøer som garasje, industriområder, større lagerbygg osv. Takket være integrert Bluetooth-kommunikasjon mellom armaturene, er det enkelt å skape belysningsgrupper uten å måtte trekke styrekabel. Det er også i de fleste tilfeller mulig å benytte de kablene du allerede har, ved utbytte av gamle belysningsarmaturer til Connect 5100.

Les mer om sensorarmatur Connect 5100 »

Sensorarmatur Connect 5100 5-ledare ök


 

Parkeringshuset Loket i Katrineholm, Sverige

I januar 2021 åpnet det nye parkeringshuset Loket i Katrineholm. Parkeringshuset, som ligger på Postgatan 6 like ved jernbanestasjonen, tilbyr nye og forbedrede muligheter for pendlere til å parkere nærme kollektivknutepunkt.

Det nye parkeringshuset har plass til 237 biler og ved parkeringshusets entré finnes det også mulighet for sette fra seg sykkel på et låst områder, med plass til 44 sykler.