DALI-sensorer med Bluetooth-kommunikasjon!

Bevegelsessensor Hallway

True Presence, Hallway og HF 360-2 i DALI APC-utførelse er tre sensorer med integrert Bluetooth for kommuniksjon mellom sensorene. Det innebærer at detekteringsområdet enkelt kan økes, og det er mulig med styring av nabosoner, dvs. styring av inntilliggende områder. Dim lyset via brytere eller skap ulike scenarier for belysningen. Steinels BT IPD-sensorer benyttes som slave-sensorer for trådløskommunikasjon.

DALI-sensorer med Bluetooth-kommunikasjon

Hallway

Bevegelsessensoren Hallway er utstyrt med to rettede HF-sensorer som raskt og nøyaktig detekterer gående personer i korridor, kulvert og mellomgang. Sensoren detekterer totalt en overflate på 25 x 3 m.

Hallway i DALI-2 APC-utførelse har tre separat styrte belysningsgrupper. Den kan både benyttes som stand-alone og sammenkoblet med flere slave-sensorer. Den har mulighet for trådløs styring av intilliggande områder, kalt nabosonestyring.

Les mer om Hallway »

Bevegelsessensor Hallway