Personvernerklaering

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan dine personlige opplysninger blir behandlet og beskyttet, dine rettigheter og hvordan du kan gjøre dem gjeldende.

Vi ønsker at du skal føle deg trygg på hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Vår databeskyttelse holder et høyt nivå, og verner om din personlige integritet, og beskytter ved bruk av våre nettsider og ved løpende kontakt med oss via telefon, nettprat, besøk og andre markedskanaler.

Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakte oss. Kontaktinformasjon finner du nederst på denne siden.

Hvem er ansvarlig for de personlige opplysningene vi samler inn?

Vilan AS er ansvarlig for de personlige opplysningene du oppgir til oss gjennom kjøp og annen kontakt med oss, og er ansvarlig for behandling av disse.

Vilan AS innhenter ikke personlige opplysninger om besøkende til nettsiden vår, med mindre du oppgir din personlige informasjon i vårt kontaktskjema, eller kontakter oss via e-post.


Vilan AS er forpliktet til å beskytte alle besøkende og strever for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå, i samsvar med personvernet. Vilan AS forbeholder seg retten, uten forutgående kunngjøring, å gjøre endringer i denne personvernerklæringen.

Personopplysninger er informasjon som kan kobles direkte eller indirekte til en enkeltperson. Dette betyr for eksempel. navn, adresse og telefonnummer.

Vilan AS innhenter personlige opplysninger når du kontakter oss via e-post, telefon eller ved personlig besøk fra en av våre ansatte (messer, produktvisning, etc.). Personopplysninger innhentes for at vi skal kunne kommunisere med, og oppfylle våre forpliktelser til deg. Vi samler inn, blant annet, følgende informasjon: Navn, adresse, firmanavn, stilling i selskapet, e-post og telefonnummer.

Formålet er å tilby deg Vilans tjenester, gi deg personlig service, og kunne yte garanti på våre produkter, og sikre at etablerte avtaler holdes. Vilan AS bruker også informasjonen til å kontakte deg angående de produktene du har bestilt, og eventuelt kan være interessert i.

Vilan AS kan også bruke din personlige informasjon til direkte markedsføring av våre produkter og tjenester, hvis du ikke gir oss beskjed om at du ikke ønsker slik informasjon. Hvis du ikke ønsker å motta markedsføring og kampanjer fra oss, vennligst kontakt oss på post@vilan.no

Vi kan også samle inn visse personopplysninger fra eksterne partnere, som adresseinformasjon fra offentlige registre og informasjon om kredittvurdering fra kredittvurderingsbyråer, banker og kredittopplysningsselskap.

Vi streber etter at alle personlige opplysninger, hvis mulig, holdes innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og i våre egne IT-system, men kan også sendes og behandles i land utenfor EØS (såkalte «tredje land»).

Slik overføring skjer kun til mottakerland med tilstrekkelig grad av beskyttelse, og i samsvar med gjeldende lov.

Hvis overføringen gjøres til partneren av en tjeneste i USA, gjøres dette bare til selskap som er underlagt det såkalte «Privacy Shield», som er en avtale om vern av personlige opplysninger mellom EU og USA.

Alle personopplysninger behandles på en trygg måte, som overholder sikkerhetskravene til gjeldende regelverk for sikker behandling. Vilan AS sletter personlige opplysninger så snart formålet med behandlingen er oppfylt.

For at vi skal kunne tilby ovennevnte tjenester og holde våre forpliktelser til deg som kunde,kan vi dele din personlige informasjon med selskaper som er såkalte personopplysningsassistenter for oss.

Personopplysningsassistenten behandler informasjonen på våre vegne og med våre instruksjoner, og hjelper oss med IT-tjenester, betalingstjenester, forflytning og markedsføring.

Dette gjøres bare for det formål som vi har samlet inn denne informasjonen, og bare til selskaper som kan gi tilstrekkelig garantier for sikkerhet og konfidensialitet av personopplysninger.


Vi vil aldri bytte, selge eller videresende dine personopplysninger til markedsføringsformål til en tredjepart.


Vilan AS kan gi ut personlige opplysninger til tredjepart, som for eksempel politiet eller annen myndighet, hvis det gjelder etterforskning av lovbrudd, eller Vilan AS er forpliktet til å utlevere informasjon med støtte i loven eller statlig beslutning.
Vilan AS vil ikke utlevere informasjon til tredjeparter annet enn i de ovennevnte tilfellene.

Du samtykker med denne personvernerklæringen, til at dine personlige opplysninger behandles ifølge det som er oppgitt i punkt 2 ovenfor.

Hvis loven krever at samtykke fra deg innhentes for annen behandling av dine personlige opplysninger enn du har godkjent i henhold til ovennevnte, så vil Vilan AS innhente slikt samtykke fra deg før personopplysninger behandles.

Du har rett til å når som helst be om at Vilan AS slutter å behandle personopplysningene dine. I så fall, vennligst ta kontakt med Vilan AS på adresse angitt i punkt 2.

Du har også rett til å få en kopi av den personlige informasjonen som Vilan AS har registrert om deg, og korrigere unøyaktig informasjon. Du må verifisere identiteten din, og angi hvilken informasjon du trenger.

Vilan AS er ansvarlig som personopplysningsombud, for innsamlingen av personlig informasjon som skjer innen Vilan AS. Hvis du har spørsmål om disse retningslinjene for personvern, vennligst kontakt oss.

Personopplysningsansvarlig: Vilan AS

Org.nr.: 986766804MVA


Olaf Helsets vei 5
0694 OSLO
Telefon: +47 22725000
Epost: post@vilan.no
www.vilan.no


Retningslinjene ble oppdatert: 2023-03-17